Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Opis
Raport z badania, którego celem było dokonanie diagnozy potencjału sektora pomocy społecznej w województwie małopolskim. Obejmowało ono analizę opisową wybranych danych statystycznych obrazujących sektor małopolskiej pomocy społecznej i jego otoczenie na tle sytuacji społecznej i demograficznej regionu. Raport zawiera także aneks graficzny przedstawiający zasoby pomocy społecznej i jej otoczenia na mapach i wykresach.
Spis treści

I    WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW

II    WPROWADZENIE

II.1    Wstęp

II.2    Uwarunkowania prawne sporządzania Oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego. Adresaci Oceny

III    PROCES GROMADZENIA INFORMACJI I ŹRÓDŁA DANYCH WYKORZYSTANYCH W OCENIE ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2012

III.1    Dane wykorzystane w Ocenie zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2012

IV    KLUCZOWE WNIOSKI I REKOMENDACJE OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2012

V    WYBRANE ELEMENTY SYTUACJI SPOŁECZNO - DEMOGRAFICZNEJ

V.1    Wskaźniki ubóstwa w regionie    

V.2    Bezrobocie w Małopolsce

V.3    Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

V.1    Wybrane grupy zagrożone wykluczeniem społecznym

VI    OSOBY i RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY

VII    ZASOBY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ JEJ OTOCZENIA

VII.1    Kadra pomocy społecznej

VII.2    Infrastruktura wsparcia mieszkańców

VII.3    Współpraca z organizacjami pozarządowymi

VII.4    Wybrane nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej

VIII    OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - ATLAS

IX    OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - KARTY POWIATÓW


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl