Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Opis
Raport z ilościowej części badania, którego celem była diagnoza potencjału organizacji pozarządowych województwa małopolskiego w kluczowych wymiarach: kapitał ludzki, ekonomiczny (finansowy), intelektualny, ukształtowanie celów organizacyjnych i umiejętności zarządzania, zdolność do kooperacji, umiejętność budowania wizerunku, zakorzenienie w społeczności lokalnej, profesjonalizacja oraz lokalny kontekst funkcjonowania. Realizacja badania pozwoliła także na poznanie barier i ograniczeń, które mogą powodować problemy z rozwojem organizacji pozarządowych w województwie, a także na rozpoznanie opinii organizacji na temat społecznego, kulturowego, politycznego i ekonomicznego otoczenia trzeciego sektora, warunkującego właściwe wykorzystanie jego potencjału.
Spis treści

1. WPROWADZENIE

1.1. Realizacja badania

1.2. Charakterystyka badanej próby

2. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ

2.1. Podstawowe dane o małopolskich organizacjach pozarządowych biorących udział w badaniu

2.2. Zasoby ludzkie małopolskich organizacji pozarządowych

2.3 Kondycja ekonomiczna sektora pozarządowego w Małopolsce

2.4. Kapitał intelektualny małopolskich organizacji pozarządowych

2.5. Potencjał organizacyjny i zarządczy sektora pozarządowego w Małopolsce

2.6. Potencjał kooperacyjny małopolskich organizacji pozarządowych

2.7. Budowanie relacji z otoczeniem oraz wizerunku trzeciego sektora w Małopolsce

2.8. Obszary profesjonalizacji małopolskich organizacji pozarządowych

2.9. Potencjał zakorzenienia małopolskich organizacji pozarządowych

2.10. Otoczenie trzeciego sektora w Małopolsce


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl