Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Opis
Raport z jakościowej części badania, którego celem była diagnoza potencjału organizacji pozarządowych województwa małopolskiego w kluczowych wymiarach: kapitał ludzki, ekonomiczny (finansowy), intelektualny, ukształtowanie celów organizacyjnych i umiejętności zarządzania, zdolność do kooperacji, umiejętność budowania wizerunku, zakorzenienie w społeczności lokalnej, profesjonalizacja oraz lokalny kontekst funkcjonowania. Realizacja badania pozwoliła także na poznanie barier i ograniczeń, które mogą powodować problemy z rozwojem organizacji pozarządowych w województwie, a także na rozpoznanie opinii organizacji na temat społecznego, kulturowego, politycznego i ekonomicznego otoczenia trzeciego sektora, warunkującego właściwe wykorzystanie jego potencjału.
Spis treści

1. PODSUMOWANIE I GŁÓWNE WNIOSKI

2. REKOMENDACJE

3. WPROWADZENIE

   3.1 Realizacja badania

   3.2 Charakterystyka badanej próby

4. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ

   4.1 Zasoby ludzkie małopolskich organizacji pozarządowych

   4.2 Kondycja ekonomiczna sektora pozarządowego w Małopolsce

   4.3 Kapitał intelektualny małopolskich organizacji pozarządowych

   4.4 Potencjał organizacyjny i zarządczy sektora pozarządowego w Małopolsce

   4.5 Potencjał kooperacyjny małopolskich organizacji pozarządowych

   4.6 Budowanie relacji z otoczeniem oraz wizerunku trzeciego sektora w Małopolsce

   4.7 Obszary profesjonalizacji małopolskich organizacji pozarządowych

   4.8 Potencjał zakorzenienia małopolskich organizacji pozarządowych o zasięgu lokalnym


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl