Załaduj kalendarz

Kwartalnik es.O.es

Manula
nr 2/2011 es.O.es Tematem przewodnim biuletynu "es.O.es" nr 2/2011 jest zagadnienie ewaluacji, którego przybliżanie kadrom pomocy i integracji społe... Więcej >
Pobierz pdf
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl