Załaduj kalendarz

Kwartalnik es.O.es

Manula
nr 4/2015

es.O.es

Pobierz pdf
Spis treści

WSTĘP

AKTUALNOŚCI

  • Są poza stereotypem - Poznajmy Seniorów Roku 2014!
  • 36 twarzy pracownika socjalnego

W CZTERY OCZY

  • Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi w oparciu o Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - wywiad z Panią Barbarą Imiołczyk - Dyrektorem Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

WARTO WIEDZIEĆ

  • Koncepcja srebrnej gospodarki szansą dla Małopolski
  • Podnoszenie jakości życia mieszkańców domów pomocy społecznej - podsumowanie czterech edycji projektu wprowadzającego zmiany w funkcjonowaniu małopolskich DPS
  • Nowa perspektywa UE - nowa szansa na wsparcie osób zależnych

DOBRE PRAKTYKI

  • Rola ekonomii społecznej w świadczeniu usług opiekuńczych na przykładzie Spółdzielni Socjalnej OKNO NA ŚWIAT
  • Dobre praktyki prosto ze Szwajcarii - propozycje rozwiązań dla małopolskich DPS


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl