Załaduj kalendarz

Kwartalnik es.O.es

Manula
nr 2/2011 es.O.es
Pobierz pdf
Opis
Tematem przewodnim biuletynu "es.O.es" nr 2/2011 jest zagadnienie ewaluacji, którego przybliżanie kadrom pomocy i integracji społecznej jest jednym z celów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, realizowanych przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej. W ramach dotychczasowych inicjatyw w tym obszarze przeprowadzono cykl szkoleń, zorganizowano konferencje tematyczne oraz wydano publikację "Podstawy ewaluacji dla pomocy społecznej". Niniejszy kwartalnik jest kontynuacją tych działań. W biuletynie przedstawiono również kwestię superwizji w pracy socjalnej, przykład tej metody w praktyce oraz nową inicjatywę ROPS w Krakowie - Regionalną Platformę Współpracy.
Spis treści

WYDARZENIA

  • Spotkania "Ewaluacja - powód do obaw czy okazja do rozwoju?"

EWALUACJA - POWÓD DO OBAW CZY OKAZJA DO ROZWOJU

  • Dowody naukowe jako podstawa pracy socjalnej
  • Rola ewaluacji w pomocy społecznej
  • O ewaluacji bez tajemnic
  • W trosce o jakość - standardy ewaluacji
  • Bariery ewaluacji w pomocy społecznej - proponowane rozwiązania

SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

  • Jak praktycy oceniają skuteczność projektów wspierających podmioty ekonomii społecznej w Małopolsce?

WARTO WIEDZIEĆ

  • Superwizja w pracy socjalnej

DOBRE PRAKTYKI

  • Superwizje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

WE WSPÓŁPRACY

  • Aktualności z Regionalnej Platformy Współpracy


Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl