Załaduj kalendarz

Magazyn es.O.es

Manula
nr 4/2011

es.O.es

Pobierz pdf
Spis treści

1. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej- co nowego w projekcie. Barbara Miszker

2. Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2011. Barbara Miszker

3. Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej- szansa na nową jakość w pomocy społecznej. Jacek Kowalczyk

4. Zmiany w procedurze Niebieskie karty. Mec. Monika Florczak- Wątor

5. Budujemy system wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w Małopolsce Martyna Feliks

6. Przemoc domowa- gdzie szukać pomocy. Opinie Małopolan. Małgorzata Szczygieł

7. Spółdzielnie socjalne szansą rozwojulokalnego- podsumowanie pierwszej edycji konkursu dotacyjnego. Maria Brzeziak, Rafał Siudowski

8. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach efektywną metodą w pracy z klientami pomocy społecznej. Beata Dąbrowska

9. Wolontariat seniorów w Małopolsce. Elżbieta Mirewska


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl