Załaduj kalendarz

Magazyn es.O.es

Manula
nr 1/2012

es.O.es

Pobierz pdf
Spis treści

WSTĘP

PROJEKT SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR POMOCY SPOŁECZNEJ projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej w roku 2012

Mamy moc pomagania - podsumowanie kampanii społecznej

W CZTERY OCZY

Pracownik socjalny, czyli człowiek renesansu

NA BIEŻĄCO

O założeniach europejskiego roku aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej, aktywnym starzeniu oraz europejskiej perspektywie na problemy seniorów - wywiad z panią Haliną Potocką

Aktywizacja, integracja i przełamywanie stereotypów, czyli działania regionalnego ośrodka polityki społecznej w krakowie na rzecz seniorów

Przyjaźniej seniorom - projekt Miejsce przyjazne seniorom

W roku seniora szwajcarskie pieniądze na małopolskie domy pomocy społecznej projekt Pomocna Dłoń pod bezpiecznym Dachem

DOBRE PRAKTYKI

Coś z komuny i kibucu czyli o domach niespokojnej starości i cohousingu. Doświadczenia zagraniczne - Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

Z OBSERWATORIUM

Osoby 45+ na małopolskim rynku pracy

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl