Załaduj kalendarz

Magazyn es.O.es

Manula
nr 3/2013

es.O.es

Pobierz pdf
Spis treści

WSTĘP

Z OBSERWATORIUM

  • Bezdomność jako problem wieloaspektowy
  • Kierunki rozwoju integracji społeczno-zawodowej osób chorujących psychicznie
  • Osadzeni: od izolacji do reintegracji
  • Wsparcie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • Romska mniejszość etniczna w Małopolsce

W CZTERY OCZY

  • Romowie - niewykorzystany kapitał

DOBRE PRAKTYKI

  • Najlepsze małopolskie przedsiębiorstwa społeczne - finaliści konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2013

AKTUALNOŚCI

  • DPS dla mieszkańców Małopolski - pierwsze inwestycje i szkolenia za szwajcarskie pieniądze


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl