Załaduj kalendarz

Magazyn es.O.es

Spis treści

WSTĘP

AKTUALNOŚCI

  • Potencjał Podmiotów Ekonomii Społecznej do współpracy w zakresie usług użyteczności publicznej
  • Rekomendacje do skutecznej pracy dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pracujących z rodzinami uwikłanymi w przemoc

W CZTERY OCZY

  • Szwajcarska precyzja rozwiązań. Dobre praktyki w obliczu zmian demograficznych

Z POLITYKI SPOŁECZNEJ

  • Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów (gościnnie na łamach Biuletynu es.O.es.). Historia i sprawy bieżące
  • Akcja Innowacja - wyzwanie i konieczność
  • Czas na kreatywność!
  • Deinstytucjonalizacja nowym wyzwaniem stawianym przed zarządzającymi Domami Pomocy Społecznej
  • W poszukiwaniu inspiracji. Wizyta studyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej.


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl