Załaduj kalendarz

Magazyn es.O.es

Manula
nr 4/2016

es.O.es

Pobierz pdf
Opis
Spis treści

WSTĘP

AKTUALNOŚCI

  • Projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej laureatem prestiżowego konkursu RegioStars 2016!
  • VII edycja Tygodnia Ekonomii Społecznej na małopolskich uczelniach
  • System wsparcia ekonomii społecznej
  • Przedsiębiorstwa społeczne w nowym świetle
  • Spółdzielnie uczniowskie - młodzi na start. Tarnów przyjacielem ekonomii społecznej

W CZTERY OCZY

  • KSN Sanel Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016

Z POLI TYKI SPOŁECZNEJ

  • Małopolscy pracodawcy z myślą o rodzinie.
  • Świadomość potrzeb. Pewność rozwiązań. Poszukiwanie nowych dróg świadczenia pomocy społecznej.

Z OBSER WATORIUM

  • Bliżej ciebie - model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl