Załaduj kalendarz

Magazyn es.O.es

Manula
nr 3/2017/

es.O.es

Pobierz pdf
Spis treści

Spis treści:

Wstęp

Aktualności

  • Zagraniczne praktyki jako inspiracje dla polskich innowacyjnych rozwiązań.
  • Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej- nowy projekt ROPS w Krakowie
  • Likwidacja barier transportowych i architektonicznych w Małopolsce
  • Klub Integracji Społecznej Nowa Szansa w Starym Sączu

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

  • Nowe spojrzenie na stare problemy - czyli jak to robi Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych?
  • Przekuwamy pomysły w działanie - rozmowy z Małopolskimi Innowatorami Społecznymi.
  • Starość niejedno ma imię.

Z polityki społecznej

  • Czy przemoc ma płeć?

System wsparcia ekonomii społecznej

  • Podmioty reintegracyjne jako partnerzy lokalnej współpracy na rzecz włączenia społecznego?

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl