Załaduj kalendarz

Magazyn es.O.es

Manula
nr 2/2004

es.O.es

Pobierz pdf
Spis treści

1. Podsekretarz Stanu Cezary Miżejewski do pracowników socjalnych

2. Polityka prorodzinna w Małopolsce

3. Kierunki działań i priorytety na lata 2004-2007 ujęte w Małopolskim Programie Polityki Prorodzinnej (wyciąg z uchwały SWM Nr XX/280/04)

4. Powiaty Małopolskie przeciw przemocy: o efektach programu Przeciw Przemocy. Budowanie lokalnych koalicji - interwencje w przemocy domowej

5. Zatrudnienie socjalne-szansą dla berobotnych na lokalnych rynkach pracy. Projekt polsko-flamandzki.

6. Konferencja w Dąbrowie.

7. Wypełnij formularz...

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl