Załaduj kalendarz

Magazyn es.O.es

Manula
nr 2/2005

es.O.es

Pobierz pdf
Spis treści

1. Nowa jakość nadzoru i wspierania rodzin zastępczych. Dorota Bogusz

2. Nikt nie jest samotną wyspą, pracujemy w grupie. Kinga Figiel, Ewa Sypik

3. Nadzieja dla rodzin. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie w Bieczu niesie pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową. Halina Wędrychowicz

4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Gwarek Solny" zaprasza na "Witraże rodzinne" - gry, zabawy i konkursy z super nagrodami, ekspresowe warsztaty edukacyjne dla mamy, taty, dzieci, babci i dziadka

5. Wsparcie ojców samotnie wychowujących dzieci Stołówka i Stacja Opieki Caritas Kieleckiej

6. Rozwój usług placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie pracy z rodziną. Zagrożenia w tworzeniu rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem. Katarzyna Fitowska

7. III Seminarium Wojewódzkie "PRZECIW PRZEMOCY" - 28.04.2005. Małgorzata Kiełkowicz, Izabela Dobkowska

8. Budowanie współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Hrabstwem Fionii w zakresie zwalczania i zapobiegania przemocy w rodzinie. Małgorzata Kiełkowicz

9. NOWE AKTY PRAWNE

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl