Załaduj kalendarz

Magazyn es.O.es

Manula
nr 3/2005

es.O.es

Pobierz pdf
Spis treści

1. Wstęp

2. LAUREACI. Moje życie na emeryturze ? czas samorealizacji. II NAGRODA w Wojewódzkim Konkursie Literackim Seniorów Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony. Jadwiga Ciastoń

3. LAUREACI. Przed lustrem. III NAGRODA w Wojewódzkim Konkursie Literackim Seniorów Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony. Krystyna Sobocińska

4. LAUREACI. Przygoda z poezją. WYRÓŻNIENIE w Wojewódzkim Konkursie Literackim Seniorów Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony. Władysław Ryś

5. Wydarzenia. Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ? edukacja dla wcześniej urodzonych. Wiesława Borczyk

6. Wydarzenia. Podręcznik komputerowy dla seniorów Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia

7. We współpracy. Senior Potrafi ? Akademia Nowoczesnych Technologii Małgorzata Szlązak ? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Waldemar Cichy ? Ośrodek Kultury Kraków ? Nowa Huta

8. Prezentacje. Nasza gromadka dla babci i dziadka Anna Skręt ? Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser

9. Warto wiedzieć. Działania polskiego rządu przeciwko dyskryminacji ze względu na wiek Sylwia Dzida ? Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

10. Warto wiedzieć. NOWE AKTY PRAWNE

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl