Załaduj kalendarz

Magazyn es.O.es

Manula
nr 4/2005

es.O.es

Pobierz pdf
Spis treści

1. Wstęp. Małopolska Rada Polityki Prorodzinnej - powołanie, zadania.

2. Wydarzenia. Klub Integracji Społecznej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach.

3. Warto wiedzieć. Zatrudnienie socjalne w kontekście ekonomii społecznej w Polsce.

4. Warto wiedzieć. Racjonalna Terapia Zachowania jako pomoc w kryzysie emocjonalnym.

5. Warto wiedzieć. Kto potrafi kochać dzieci?

6. Warto wiedzieć. Szukamy kandydatów do podjęcia funkcji rodzin zastępczych?

7. Warto wiedzieć. Sprawni niepełnosprawni - działalność Fundacji Aktywnej Rehabilitacji dla osób po urazie rdzenia kręgowego.

8. Prezentacje. "Domowe partnerstwo" czyli jak namówić rodziców do współpracy.

9. Prezentacje. Profilaktyczny klub młodzieżowy o profilu sportowo-kulturalnym jako pomoc w podjęciu kontaktu z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym.

10. Prezentacje. "Otwarte drzwi" ? reintegracja społeczna osób odbywających karę pozbawienia wolności.

11. Najnowsze akty prawne

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl