Załaduj kalendarz

Magazyn es.O.es

Manula
nr 2/2007

es.O.es

Pobierz pdf
Spis treści

1. Warto wiedzieć. Aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz dziecka - projekt socjalny Wspólne śniadanie. Elżbieta Matuzik, Jolanta Konwa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Filia nr 4

2. Warto wiedzieć. System wspierania rodzn zastępczych niezawodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie. Piotr Więckowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Filia nr 1

3. Warto wiedzieć. Refleksje pracownika socjalnego. mgr Elżbieta Mączka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Filia nr 1

4. Prezentacja. Myslenicki OIK. Sylwia Michalec Jekot, Koordynator Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Myślenicach

5. Prezentacje. Relacja z konferencji Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym. Agnieszka Dąbek  Malczak, Fundacja Rozwoju demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

6. Warto wiedzieć. Pomoc rodzinie dotkniętej przemocą z wykorzystaniem Konferencji Grupy Rodzinnej. Katarzyna Mimiec, Koordynator projektu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

7. Ogłoszenie. Poza stereotypem. I Małopolski Plebiscyt. Senior Roku 2006. Małgorzata Szlązak, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

8. Prezentacje. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Rola lokalnych koalicji. Małgorzata Głuszak, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

9. Warto wiedzieć. NOWE AKTY PRAWNE

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl