Załaduj kalendarz

Magazyn es.O.es

Manula
nr 3/2010

es.O.es

Pobierz pdf
Spis treści

1. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - co nowego w projekcie, Beata Magiera

Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, Beata Magiera

2. Z cyklu: W CZTERY OCZY wywiad z Wicemarszałkiem województwa małopolskiego Panem Romanem Ciepielą, Alina Handzlik

3. Małopolska wykorzystuje szanse jakie daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Anna Mlost

4. Stan realizacji projektów systemowych w ramach Działania 7.1 PO KL, Bożena Sochan

5. Zarządzanie projektem systemowym w pomocy społecznej - wnioski, rekomendacje, Andrzej Górak

6 Budowanie współpracy z uczestnikami projektów w oparciu o kontrakt socjalny, Dariusz Polakowski

7. Współpraca jednostek pomocy społecznej ze służbami zatrudnienia w kontekście projektów systemowych, Andrzej Górak

8. Mediacja - sposób na rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, Katarzyna Wojtanowicz

9. Warto przełamać bariery, Barbara Pindel - Polaszek

10. Praca socjalna z rodziną wieloproblemową - wnioski ze szkoleń, Małgorzata Stachura

11. Ewaluacja w pomocy społecznej, Małgorzata Szlązak

12. Korzyści społeczno - ekonomiczne generowane przez przedsiębiorstwa społeczne (PS) - raport z badań. Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce, Marta Bohdziewicz- Lulewicz

13. Szkolenia dla lokalnych koalicji przeciw przemocy, Dorota Gawlik

14. Świadczenia rodzinne - najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Tomasz Gniadek

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl