Załaduj kalendarz
2010-09-23

„Wsparcie społeczne w procesie readaptacji skazanych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych po odbyciu kary pozbawienia wolności”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kuratorska Służba Sądowa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie zaprasza na Konferencję:  „Wsparcie społeczne w procesie readaptacji skazanych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych po odbyciu kary pozbawienia wolności”.

Seminarium poświęcone zostanie przedstawieniu między innymi osiągnięć i pozytywnych aspektów realizowanych w jednostkach penitencjarnych programów dla osadzonych mężczyzn i kobiet w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom. Przedstawiciele pozostałych instytucji zaprezentują system kar alternatywnych do kary pozbawienia wolności a także działania wspomagające wypełnianie ról rodzicielskich przez osoby pozbawione wolności oraz tych, którzy opuścili już placówki penitencjarne.

Seminarium odbędzie się w dniu 13 -15 października 2010 roku,  w   Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zakopanem, na  ul. Ogrodowej 6.


Uprzejmie proszę o zgłoszenie udziału w seminarium do dnia  06.10.2010 roku 
pod numerem tel.: 012 422 06 36 wew. 21., e mail: kboron@rops.krakow.pl  lub fax.; 012 422 06 36 wew. 44.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest Pani Katarzyna Boroń.

Program konferencji

Formularz zgłoszenia


 

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl