Załaduj kalendarz
2009-04-20

Badanie wśród jednostek pomocy społecznej rozpoczęte

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej rozpoczął badanie „Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej 2009.”
Celem badania jest dostarczenie informacji wspierających efektywne wykorzystanie środków unijnych w Priorytecie VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście identyfikacji potrzeb i barier w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
Ponadto badanie ma na celu dostarczenie kompleksowej wiedzy o potrzebach i potencjale ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie w województwie małopolskim w realizacji bieżących zadań.
Badanie jest przeprowadzane za pomocą kwestionariusza ankiety (ankieta rozsyłana) kierowanego do wszystkich ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej powiatów grodzkich w województwie małopolskim tj. 201 jednostek.
 
Więcej na temat badania tutaj.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl