Załaduj kalendarz
2014-07-16

Baza organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkie małopolskie organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy i integracji społecznej do dopisywania swoich danych do bazy Małopolski Informator Społeczny.
Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, których działalność obejmuje problematykę pomocy i integracji społecznej do dopisywania się do Informatora.

Małopolski Informator Społeczny jest bazą danych teleadresowych jednostek pomocy i integracji społecznej mającą ułatwić ich identyfikację. Informator ma także usprawnić wzajemny kontakt pomiędzy poszczególnymi podmiotami oraz stanowić wsparcie informacyjne przyczyniające się do wzajemnej współpracy.

Wybór podmiotów, o których są gromadzone dane, dokonany został przede wszystkim w oparciu o definicję jednostek pomocy i integracji społecznej, jaką podaje Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W związku z tym, baza obejmuje także organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, których działalność obejmuje problematykę pomocy i integracji społecznej do dopisywania się do Informatora. Aby to uczynić, należy na stronie głównej Informatora www.mis.rops.krakow.pl z lewego menu wybrać opcję „Dodaj do bazy” i samodzielnie wypełnić znajdujący się tam formularz (w polu Rodzaj działalności I należy wybrać opcję Organizacje pozarządowe). Po akceptacji przez administratora strony, nowa jednostka zostanie dodana do wykazu organizacji pozarządowych.

Informator jest zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej, projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gorąco zachęcamy do współtworzenia bazy!


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl