Załaduj kalendarz
2010-06-22

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej 2010

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej zakończył kolejne badanie „Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej”.
Badanie, tak jak w poprzednich latach skupiło się wokół dwóch podstawowych celów.

Pierwszym z nich było dostarczenie informacji wspierających efektywne wykorzystanie środków unijnych w Priorytecie VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektów systemowych realizowanych przez jednostki pomocy społecznej województwa małopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie („Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej”).

Badanie miało również na celu dostarczenie kompleksowej wiedzy o potrzebach i potencjale ośrodków pomocy społecznej
i powiatowych centrów pomocy rodzinie w regionie, w kontekście realizacji bieżących zadań.

Więcej na temat badania na stronie internetowej Małopolskiego Obserwatorium.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl