Załaduj kalendarz
2006-12-01

BILANS POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2007

W oparciu o Art. 21 pkt.8; Art. 17 ust. 1 pkt.2 oraz Art. 19 pkt.18 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przystąpił do przygotowania bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na kolejny rok.

Badanie dotyczy wszystkich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
w naszym województwie. Na postawie danych uzyskanych z kwestionariuszy zostanie opracowany raport zbiorczy dla Wojewody Małopolskiego.

Wypełnione formularze należy zwrócić do ROPS w terminie do dnia 31.12.2006 r.

W związku, z nałożonym Ustawą, terminem przekazania bilansu Wojewodzie, prosimy o terminowy zwrot materiału.
 
Kwestionariusz 2006/2007: Gminy - Ośrodki Pomocy Społecznej
Kwestionariusz 2006/2007: Powiaty Grodzkie - Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
Kwestionariusz 2006/2007: Powiaty - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl