Załaduj kalendarz
2008-09-16

CALa naprzód – Budowanie partnerstwa lokalnego

W dniach 3-5 oraz 10-12 września br., w siedzibie Fundacji Instytut Studiów Strategicznych odbyły się kolejne, powakacyjne sesje szkoleń, w ramach projektu „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce”.
Przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej uczestniczących w projekcie poszerzali wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu budowania sieci współpracy i tworzenia partnerstwa lokalnego. W trakcie zajęć rozwijano następujące zagadnienia:
 • definicje partnerstwa
 • korzyści z pracy partnerskiej
 • bariery w tworzeniu partnerstwa
 • rozwiązywanie trudnych sytuacji w procesie tworzenia partnerstwa
 • identyfikacja i analiza Kluczowych partnerów
 • specyfika 3 sektorów jako wartość w tworzeniu partnerstw – rola organizacji pozarządowych
 • fazy rozwoju partnerstwa
 • czynniki wspierające i hamujące rozwój partnerstwa
 • partnerstwo problemowe
 • narzędzia potrzebne do budowania partnerstwa
 • facylitacja spotkań partnerskich
 • dokumenty partnerstwa: umowa, deklaracje, regulaminy
 
Wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia, Ośrodki Pomocy Społecznej będą wykorzystywać w procesie inicjowania i rozwijania partnerstwa lokalnego, ukierunkowanego na rozwiązywanie lokalnych problemów, zidentyfikowanych w ramach opracowanej wcześniej mapy zasobów i potrzeb.
Projekt służący wdrażaniu i upowszechnianiu metody Centrum Aktywności Lokalnej jest realizowany przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Patronat nad projektem sprawuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie http://www.iss.krakow.pl/ngo/cal.htm
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl