Załaduj kalendarz
2008-10-08

CALa naprzód… – wizyta studyjna

W dniach 24 – 26 września br. została zorganizowana wizyta studyjna w ramach projektu „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce”, realizowanego przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych, we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i ROPS w Krakowie
Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w projekcie odwiedzili ośrodki pomocy społecznej w Radomiu, Pruszkowie i Michałowicach, jako modelowe placówki pracujące metodą CAL, posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną, przypieczętowane certyfikatem jakości CAL. W wizycie studyjnej uczestniczyły 22 osoby ze strony małopolskich OPSów oraz koordynatorka, opiekunka merytoryczna i asystent projektu.
W trakcie 3 dniowej wizyty studyjnej przeprowadzono spotkania w siedzibach ośrodków oraz w terenie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu zaprezentował swoją strukturę, historię wdrażania CAL oraz realizowane działania. Uczestniczący w spotkaniu pracownicy MOPS, koordynujący poszczególne projekty, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie rozwijania samopomocy, tworzenia grup obywatelskich, budowania partnerstwa, rozwijania wolontariatu.
W trakcie spotkania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie, uczestnicy wizyty studyjnej uzyskali informacje na temat funkcjonowania Ośrodka jako Centrum Aktywności Lokalnej. Odwiedzili mieszczący się przy ośrodku Klub Seniora „As” prowadzony przez wolontariuszki, gdzie zapoznali się z ofertą kierowaną do seniorów. Udali się również do stworzonej w ramach CAL świetlicy, w której spotkali się z osobą prowadzącą grupę wsparcia, koordynatorką wolontariatu i inicjatorką partnerstwa lokalnego.
Podczas wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach, dyrektor i pracownicy GOPS przekazali informacje o Ośrodku, zaprezentowali historię i doświadczenia związane z wdrażaniem CAL oraz przedstawili realizowane projekty. Uczestnicy spotkania oglądali film przybliżający jeden z projektów, dotyczący integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Przedstawiono również wolontariat i partnerstwo. Na zakończenie wizyty pracownicy GOPS zabrali małopolskie OPSy na spotkanie z sołtyską, zaangażowaną w animowanie działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
W każdym z ośrodków rozmawiano o korzyściach i trudnościach związanych
z wdrażaniem CAL, wymieniano doświadczenia i wskazywano dobre praktyki. Uczestnicy wizyty studyjnej mogli również zapoznać się ze sposobami dokumentowania działań realizowanych w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu http://www.iss.krakow.pl/ngo/cal.htm.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl