Załaduj kalendarz
0000-00-00

"Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim" - Raport z badań

Oddajemy w Państwa RAPORT z BADAŃ przeprowadzonych wśród klientów małopolskich ośrodków pomocy społecznej, opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Raport opisuje charakterystyki społeczno - demograficzne klientów pomocy społecznej, typowe postawy oraz strategie radzenia sobie z ubóstwem. Mamy nadzieję, że informacje, które Państwo w nim znajdziecie pomogą zarówno w skutecznej diagnozie problemów osób najuboższych, jak i dostarczą dyrektyw dla planowanych działań w ramach polityki społecznej. Pobierz raport Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl