Załaduj kalendarz
2019-09-06

Do 13 września przedłużono termin zgłaszania kandydatur w Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2018”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów w XIII Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2018”. Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów (60+) z terenu Województwa Małopolskiego, angażujących się w życie społeczności lokalnej, wspierających otoczenie swoim doświadczeniem, osób nieszablonowych, które rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

- być liderami społeczności lokalnej,

- aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,

- bezinteresownie angażować się w pomoc innym,

- udowodnić, że można działać z pasją.

Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego oraz mieć ukończone 60 lat.

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2018 mogą zgłaszać przede wszystkim:

>>>organizacje pozarządowe,

>>>podmioty kościelne,

>>>jednostki pomocy społecznej,

>>>instytucje kultury,

>>>administracja publiczna,

>>>grupy nieformalne

>>>osoby fizyczne.


Dokonując zgłoszenia kandydata należy na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków

>>> nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) formularz oświadczenia Kandydatki/Kandydata o wyrażeniu zgody na udział w plebiscycie (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz w przypadku załączenia do zgłoszenia rekomendacji klauzulę Informacyjna wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu).

>>> dodatkowo Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w elektronicznej wersji edytowalnej należy przesłać na płycie CD wraz ze zgłoszeniem lub na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl.

>>> zgłoszenia (wersja papierowa i elektronicznej należy przesłać najpóźniej do dnia 13 września 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

>>>REGULAMIN KONKURSU 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl