Załaduj kalendarz
2009-09-11

Doradztwo w zakresie księgowości i rozliczania projektów systemowych PO KL

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza pracowników OPS i PCPR do skorzystania z usługi doradczej w zakresie księgowości i rozliczania projektów systemowych PO KL. Zakres doradztwa:

1. Regulacje prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków i księgowości
2. Zasady tworzenia budżetu projektu.
3. Kwalifikowalność wydatków
4. Księgowość partnerów i przepływ środków
5. Podstawowe pojęcia dotyczące projektów współfinansowanych z EFS
6. Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków
7. Księgowość projektu
8. Dowody księgowe jako podstawa prowadzania księgowości projektu
9. Ujęcie w księgach handlowych poszczególnych przychodów i kosztów projektu
10. Zasady rozliczeń projektów
11. Archiwizowanie dokumentów i dowodów księgowych projektu.


Z doradztwa skorzystać będzie można w godzinach 9:00-15:45 w następujących terminach:


21 września 2009 r.          Kraków, ul. Kunickiego 5, pokój 122
22 września 2009 r.          Kraków, ul. Kunickiego 5, pokój 122
23 września 2009 r.          Kraków, ul. Kunickiego 5, pokój 122
24 września 2009 r.          Kraków, ul. Kunickiego 5, pokój 122
25 września 2009 r.          Kraków, ul. Kunickiego 5, pokój 122
22 października 2009 r.     Kraków, ul. Kunickiego 5, pokój 122
23 października 2009 r.     Kraków, ul. Kunickiego 5, pokój 122
16 listopada 2009 r.          Kraków, ul. Kunickiego 5, pokój 122
17 listopada 2009 r.          Kraków, ul. Kunickiego 5, pokój 122
18 listopada 2009 r.          Kraków, ul. Kunickiego 5, pokój 122

Wsparcie w zakresie w/w doradztwa jest bezpłatne. Koszty doradztwa są w pełni finansowane w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kard pomocy społecznej". Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udzieleniu wsparcia zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu 012/639-14-40.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl