Załaduj kalendarz
2011-04-14

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej 2011: Wielkanocne Bańki Miłości

W Poniedziałek Wielkanocny, 25 kwietnia, w samo południe, w Krakowie, na placu Szczepańskim, odbędzie się wspólnie puszczanie w dużych i małych  baniek mydlanych w ramach akcji społecznej - Wielkanocne Bańki Miłości, a wspólnie puszczane bańki mydlane będą symbolizować miłość, która wznosi nas tak jak wznoszą się bańki mydlane i która nie może być przerywana, tak jak to się dzieje na skutek alienacji rodzicielskiej.

Tuż obok, przy ulicy Szczepańskiej 7, pół godziny później, zainteresowane dzieci (i odważni dorośli) będą zamykani w bańkach mydlanych. Zdaniem amerykańskiego psychiatry sądowego - dr Douglasa Darnalla, alienacja rodzicielska to zespół świadomych bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem.

Mogą być nimi manipulowanie strachem, lękami, emocjami i przekonaniami dziecka, utrudnianie kontaktów, szantaż emocjonalny lub inne manipulacje. Podobne mechanizmy działania stosowane są także w destrukcyjnych sektach, dążących do odseparowania jej członków od rodziny i dotychczasowego środowiska społecznego.

Również podczas obecnych Świąt dużo poddawanych alienacji rodzicielskiej dzieci nie będzie mogło cieszyć się kontaktem z obojgiem rodziców.

Alienacja rodzicielska to przemoc emocjonalna wobec dziecka i drugiego rodzica. Przyczynia się do powstawania u dzieci zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i rozwojowych.

Aby zapobiegać występowaniu takiej sytuacji, od pięciu lat w różnych krajach, podczas międzynarodowego Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej - 25 kwietnia, odbywają się konferencje, seminaria, demonstracje, happeningi oraz spotkania informacyjne, a także rozdawane są ulotki w szkołach, galeriach handlowych i w innych miejscach, a od ubiegłego roku organizowana jest także Kampania Baniek Miłości.

Od 2009 roku Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej w Polsce odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Szersze wprowadzenie do tematu przedstawiamy na poniższych artykułach:

Co to jest zespół alienacji rodzicielskiej (zjawisko PAS) i alienacja rodzicielska (zjawisko PA)?
http://kpor.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=40

Alienacja rodzicielska i zjawisko PAS, a chrześcijaństwo, judaizm i Koran
http://kpor.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=36

Gdy dziecko wychowuje się tylko z jednym rodzicem
http://kpor.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=37

Otwarta publiczna debata na temat problemu alienacji rodzicielskiej odbywa
się na stronie, znajdującej się pod linkiem:
http://www.goldenline.pl/grupa/alienacja-rodzicielska

Organizatorami akcji społecznej - Wielkanocne Bańki Miłości są Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem rodzica oraz Stowarzyszenie Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego we współpracy z producentem płynów do baniek
mydlanych i akcesoriów - firmą Tuban oraz The Reenactors Agency.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl