Załaduj kalendarz
2014-10-06

Gala Małopolskiego Plebiscytu "Poza Stereotypem – Senior Roku 2013" już za nami!

W patriotycznej atmosferze, w scenerii Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa – Nila odbyła się Gala VIII Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Senior Roku 2013”.

Po raz kolejny mogliśmy docenić i nagrodzić nietuzinkowych seniorów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy są liderami lokalnych społeczności. Są to niezwykłe osoby uświadamiające młodszym pokoleniom, że życie na emeryturze może być pełne pasji, działań oraz wypełnione licznymi i ciekawymi obowiązkami.

Galę otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, który także wręczył statuetki i dyplomy nagrodzonym w Plebiscycie seniorom.

W spotkaniu wzięli udział liczni seniorzy nominowani w Plebiscycie, wraz z rodzinami i przedstawicielami organizacji zgłaszających Ich kandydatury. 

W czasie Gali grono Honorowych Ambasadorów Plebiscytu powiększyło się o kolejne dwie osoby, zasłużone dla promowania aktywności wśród seniorów i podejmujące szerokie działania na ich rzecz. Zostali nimi Pani Elżbieta Achinger – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dr Jolanta Perek – Białas. 

Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, występ Seniora Roku i zwiedzanie Muzeum Armii Krajowej dla chętnych Gości. 

Tytuł Seniorki Roku 2013 otrzymała Pani Anna Oleksy z Nowego Sącza

Działaczka społeczna propagująca zdrowy tryb życia i profilaktykę w zakresie chorób układu krążenia. Od 2005 roku Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Serca i Życia”, chociaż zaangażowana w jego działalność znacznie wcześniej. Jest „głową” całej Organizacji, pomysłodawcą wielu akcji oraz przedsięwzięć, które służą nie tylko członkom Stowarzyszenia. Wspiera osoby po zawałach, operacjach na otwartym sercu, cierpiących na choroby układu krążenia, by mogli korzystać z oferowanych przez Stowarzyszenie ćwiczeń rehabilitacyjnych, badań profilaktycznych oraz cyklicznych spotkań z wykwalifikowaną kadrą medyczną. Dzięki Jej zaangażowaniu do tej pory można było zorganizować wiele wycieczek krajoznawczych połączonych z turnusami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych oraz z problemami zdrowotnymi. Jest osobą o dużej wrażliwości, niezwykle otwartą na potrzeby drugiego człowieka.

Tytuł Seniora Roku 2013 otrzymał Pan Jerzy Bożyk z Krakowa

Rodowity Lwowianin. Artysta-muzyk. Jest wokalistą, pianistą, kompozytorem i aranżerem. Jego repertuar obejmuje między innymi pieśni patriotyczne, blues i jazz tradycyjny. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” jest jego macierzystym klubem sportowym, w którego zajęciach bierze czynny udział. Aktywnie działa w Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego oraz w Związku Piłsudczyków. Należy do Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Uczestniczył wielokrotnie w Marszu Pierwszej Kadrowej. Koncertuje, komponuje, prowadzi próby kabaretu, współpracuje w licznymi organizacjami, ofiarnie angażując się w wiele społecznych przedsięwzięć. Zawsze jest gotów by swą muzyką i wolą życia nieść radość innym bez oglądania się na trudności i korzyści. Jego motto życiowe brzmi "można nie mieć rąk, można nie mieć nóg, byle by nie być inwalidą".

Honorowe wyróżnienia otrzymali:

Pani Genowefa Bugajska z Olkusza

Prezes Olkuskiego Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie” która jest gorącym orędownikiem przełamywania stereotypów i uprzedzeń w kontaktach międzyludzkich, w szczególności między Polakami i Niemcami. Działania do tego zmierzające realizuje od wielu lat we współpracy ze szkołami, samorządem miasta, instytucjami kultury oraz partnerami niemieckimi. Jej działalność zaowocowała już wieloma inspirującymi i budującymi autentyczne przyjaźnie spotkaniami międzynarodowymi. Swoim entuzjazmem i życzliwością potrafi zarazić innych.

Pani Janina Dyrcz – Rzycka z Choczni

Znana w społeczności lokalnej jako człowiek wielkiego serca, zaangażowana społecznie na wielu polach. Niestrudzenie służąca pomocą innym ludziom zarówno motywującą do zmian radą jak i przysługą czy pomocą materialną . Pomaga bezinteresownie rodzinom, osobom samotnym, dzieciom. Realizuje się jednocześnie w wielu innych dziedzinach jak fotografia i malarstwo. Jej pasją są podróże, wędrowanie, pływanie i jazda na nartach.

Pani Kazimiera Migas z Krakowa

Angażująca się społecznie w wielu wymiarach, a szczególnie pamiętająca i aktywnie pomagająca Polakom mieszkającym na Litwie min. organizując dla nich pomoc materialną jak i wypoczynek w Polsce. Pamięta o podopiecznych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, od 17 lat prowadzi kwesty na ich cel. Realizuje także swoje liczne artystyczne talenty między innymi w założonym przes siebie zespole słowno-muzycznym, pisząc scenariusze i artykuły.

Należy zaznaczyć, iż każda z nominowanych w Plebiscycie osób jest wyjątkowa, wzbudzająca ogromy podziw i szacunek. Dlatego poniżej przedstawiamy wszystkich pozostałych kandydatów do tytułu Senior Roku 2013:

Pan Stanisław Krzemień z Włosienicy

Pan Franciszek Kawka z Krakowa

Pan Albin Kojm z Grojca

Pani Halina Liszka z Chełmka

Pani Marianna Sitek z Chełmka

Pani Maria Micińska z Oświęcimia

Pan Stanisław Kufta z Sobolowa

Pani Ludwika Gawron z Tarnowa

Pani Stanisława Kowal z Koniuszy

Pan Aleksander Łodzia – Kobyliński z Krakowa

Pan Wiktor Burakowski z Olkusza

Pani Irena Włodarczyk z Olkusza

Pani Zofia Kot z Węgrzc

Pan Edmund Dulski z Myślenic

Pan Roman Żbik z Woli Filipowskiej

Pani Krystyna Janecka z Bębła

Wszystkim laureatom, wyróżnionym i nominowanym serdecznie gratulujemy!!!

555

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl