Załaduj kalendarz
0000-00-00

GIEŁDA AUTORSKICH PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH

GIEŁDA AUTORSKICH PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH - realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. GIEŁDA AUTORSKICH PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH - realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Kontynuując działania podjęte na rzecz usprawnienia systemu pomocy dla dzieci pozbawionych opieki rodziny w ramach Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej, ROPS organizuje giełdę efektywnych, autorskich programów wychowawczych. Do udziału zapraszamy wszystkie osoby, które pragną pochwalić się swoimi osiągnięciami w zakresie pracy z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Programy prosimy składać do dnia 17.11.2004 w siedzibie ROPS przy ul. Radziwiłłowskiej 1. Wytypowane przez komisję- najlepsze programy zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach biuletynu „Es-O-Es”. Rozstrzygnięcie nastąpi dnia 23.11.2004.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl