Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2015-01-08

I EDYCJA PROJEKTU „SUPERWIZJA DLA ASYSTENTÓW RODZINNYCH” JUŻ ZA NAMI !

W dniu 18.12.2014 r. odbyło się ostatnie spotkanie superwizyjne zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Superwizja dla asystentów rodziny”, stanowiącego formę wsparcia asystentów rodziny, zatrudnionych w małopolskich ośrodkach pomocy społecznej.

W ramach projektu przeprowadzono 30 godzin superwizji dla 20 małopolskich asystentów rodziny, którzy od sierpnia do grudnia, w co dwutygodniowych spotkaniach, pod okiem profesjonalnego superwizora wymieniali się doświadczeniami i uzyskiwali wskazówki niezbędne w codziennej pracy. Udział w spotkaniach stał się okazją do uporządkowania i integracji posiadanej wiedzy z doświadczeniem i intuicją uczestniczących w spotkaniach asystentów.

Głównym powodem realizacji projektu jest fakt konieczności wsparcia tej młodej grupy zawodowej, wynikający z tego, iż asystenci rodziny zajmując się bezpośrednio wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych należą z racji charakteru swojej pracy i grupy, której świadczą usługi do zbioru szeroko rozumianych pracowników interwencyjnych. Natomiast osoby zawodowo pracujące z osobami, rodzinami, grupami społecznymi dotkniętymi kryzysem szczególnie narażone są na stres daleko wykraczający swoją siłą poza codzienne ludzkie zmaganie się z przeciwnościami i wyzwaniami jakie niesie życie. Obciążenie takie ma charakter wieloaspektowy i dotyczy zarówno sfery psychicznej, jak i fizycznej.

Formą wsparcia mającą znaczący wpływ na przezwyciężanie trudności jakie niesie bezpośrednia praca z rodziną w kryzysie, a także na dobre funkcjonowanie zawodowe, podnoszącą efektywność świadczonych usług stanowi SUPERWIZJA.

W wyniku prowadzonej w ramach Projektu superwizji z udziałem asystentów rodziny opracowane zostały wnioski i rekomendacje, z których najważniejszym jest następująca konkluzja: w przypadku wszystkich grup zawodowych należących do zawodów interwencyjnych superwizja, z racji ich ponadprzeciętnego obciążenia stresowego jest warunkiem koniecznym, dla poprawnego funkcjonowania zawodowego, zatem nie tylko interwenci kryzysowi zatrudnieni w OIK-ach, czy pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS-ach, MOPS-ach, GOPS-ach, ale też asystenci rodzinni powinni, mieć zapewnioną regularną i stałą superwizję, jako cześć ich wyposażenia roli zawodowej.

Wszystkie opracowane na podstawie zorganizowanych spotkań superwizyjnych wnioski i rekomendacje zaprezentowane zostały w dniu 16.12.2014 r. podczas seminarium pt. „Superwizja jako szansa i wyzwanie”.

Seminarium skierowane było do kadry zarządzającej pracą ośrodków pomocy społecznej i stanowiło podsumowanie prowadzonej przez 5 miesięcy superwizji, a także miało na celu popularyzację superwizji, jako skutecznej metody wspierania pracy asystenta rodziny.


Z uwagi na duże zapotrzebowanie na grupową superwizję wśród asystentów rodziny w roku 2015 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przewiduje realizację II edycji Projektu „Superwizja dla asystentów rodzinnych”.

Szczegółowe informacje na temat zrealizowanego projektu znajdują się w załączniku.

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl