Załaduj kalendarz
2013-03-14

II edycja otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Informujemy o ogłoszeniu II edycji konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Podobnie jak w I edycji, w konkursie mogą brać udział wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne) - nie jest wymagane, by oferenci mieli status organizacji pożytku publicznego.

Czas realizacji planowanych projektów musi przypadać między 1 kwietnia a 31 grudnia 2013 r.

Składanie ofert do 28 marca 2013 r.

Priorytetami konkursu są:

I. Edukacja osób starszych

II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową

III. Partycypacja społeczna osób starszych

IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Na stronie Ministerstwa znajdą Państwo pozostałe informacje i dokumenty.

Przejdź do strony 


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl