Załaduj kalendarz
2009-04-03

II edycja warsztatów "Dodać życia do lat"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza pracowników chcących rozwijać działalność na rzecz osób starszych na drugą edycję trzydniowych warsztatów „Dodać życia do lat” w dniach 22, 23, 24 kwietnia 2009. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Celem szkolenia jest przede wszystkim pokazanie możliwości organizowania czasu osobom starszym ale również zmobilizowanie pracowników do podjęcia działań
na rzecz tych osób.

Zakres tematyczny szkolenia:

Środa - 9.30 -15.30

Jak chcemy się starzeć?
Trudności i wartości wieku starszego
Miejsce człowieka starszego we współczesnym społeczeństwie
Potrzeby osób starszych i możliwości ich zaspokojenia
Placówki dla osób starszych – propozycja czy konieczność?
Metody pracy z grupą osób starszych – wprowadzenie

Czwartek – 9.30 -15.30

Jak pracować z grupami osób starszych i wielopokoleniowymi?
Zmiany demograficzne i znaczeni stereotypów o starości i ludziach starszych ( tu potrzebny sprzęt multimedialny !)
Znaczenie wartości w ciągu całego życia
Znaczenie rozmowy i propozycje tematów do podjęcia w kontaktach z osobą starszą
Jak przygotować imprezę dla dużej grupy
Jak zorganizować jubileusz

Piątek- 9.30-12.30

Znaczenie wolontariatu w placówkach stałych
Dzień radości dla jubilata
Odwiedziny wolontariuszy – podpowiedzi metodyczne
Tańce dla grupy – metodyka ich wprowadzania
Nasze doświadczenia i potrzeby w pracy z wolontariuszami

Szkolenie przewiduje 20 godzin warsztatowych, a zajęcia odbywać się będą w Klubie Seniora, przy ul. Krowoderskich Zuchów 6 (ok. 200 m. od pętli tramwajowej na Krowodrzy Górka, dojazd z dworca liniami tramwajowymi: 3,5,19,50)
Ilość miejsc ograniczona.
Wydajemy zaświadczenia ze szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia, jest uczestnictwo w całych warsztatach.

Szkolenie jest częściowo odpłatne i wynosi 100 za osobę. Warsztaty są dofinansowane
w ramach zadań ROPS. Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej w terminie do dnia 17 kwietnia 2009 r. na adres ROPS
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub faxem pod nr 012 422-06-36 wew. 44, lub na e- mail: mfeliks@rops.krakow.pl

Należność prosimy wpłacać do 17 kwietnia 2009 na konto ROPS:

Kredyt Bank S. A. II o/ Kraków 04 1500 1487 1214 8005 5554 0000

Z dopiskiem: „warsztaty- Dodać życia do lat”
Dodatkowe informacje: 012 422-06-36 wew. 21 u Pani Martyny Feliks, lub pod adres
e- mail mfeliks@rops.krakow.pl

Więcej informacji i karta zgłoszenia do pobrania tutaj

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl