Załaduj kalendarz
2008-07-02

II Małopolski Plebiscyt „POZA STEREOTYPEM” - ogłoszony!

Mając na uwadze promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy w różnych, społecznie cenionych formach działalności wyróżniają się na tle innych, organizowany jest II Małopolski Plebiscyt „POZA STEREOTYPEM” - Senior Roku 2007.

 
Mając na uwadze promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy w różnych, społecznie cenionych formach działalności wyróżniają się na tle innych, organizowany jest II Małopolski Plebiscyt „POZA STEREOTYPEM” - Senior Roku 2007, czyli wybór najciekawszej postaci starszego pokolenia minionego roku, mogącej stanowić wzór do naśladowania i przykład dla innych.
 
Plebiscyt prowadzony jest na terenie województwa małopolskiego i dotyczy mieszkańców regionu – osób w wieku emerytalnym, nieaktywnych zawodowo. Tytuł przyznawany jest za działania podejmowane w 2007 roku.
 
Tytuł „POZA STEREOTYPEM” może otrzymać osoba, która pomimo wieku:
 • jest liderem społeczności lokalnej,
 • aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
 • bezinteresownie angażuje się w pomoc innym,
 • udowodniła, że warto działać z pasją,
 • …………………
mówiąc krótko, wymyka się stereotypom i uczy nas czegoś ważnego, robi coś niezwykłego o czym warto powiedzieć innym.
 
Zgłoszeń kandydatów dokonują w szczególności:
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty kościelne,
 • jednostki pomocy społecznej,
 • instytucje kultury,
 • administracja publiczna,
 • dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.
 
By wskazać kandydata należy spełnić określone formalności, tj. na adres organizatora Plebiscytu nadesłać:
 • KARTĘ ZGŁOSZENIA /zawierającą dane Kandydata, dane podmiotu zgłaszającego oraz uzasadnienie – szczegółowy, szeroki opis działalności Kandydata/
 • REKOMENDACJE /zawierające dane podmiotów popierających kandydata/
 • OŚWIADCZENIE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO
 • Nominacja wymaga zgody Kandydata. Nie jest wymagana zgoda pisemna.
 
Zgłoszenia można składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
lub nadsyłać pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
w terminie do dnia 22 września 2008 r.
 
Rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników nastąpi do 9 października 2008 r.
Plebiscyt wieńczyć będzie uroczysta Gala, która odbędzie się w Krakowie w listopadzie 2008 r.
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, I p., sekretariat lub telefonicznie: 012/422-06-36 w.22.
 
Patronaty nad Plebiscytem sprawują:

Regulamin Plebiscytu wraz z załącznikami znajduje się w dziale seniorzy/realizacja programu.

 

 

 

 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl