Załaduj kalendarz
2014-09-22

II posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 19.09.2014 r. w Wilii Decjusza odbyło się II posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni Goście, w osobach:

1. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: podinspektor Krzysztof Dymura – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; nadkomisarz Wojciech Chechelski – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

2. Przedstawiciele Stowarzyszenia MANKO: Pan Łukasz Salwarowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia MANKO; Pan Andrzej Skrzyński – Członek Stowarzyszenia MANKO.

3. Przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów z Nowego Sącza: Pani Maria Baran – Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Nowym Sączu.

4. Przedstawiciele Tarnowskiej Rady Seniorów – Pani Magdalena Osiak – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa; Pani Ludwika Gawron – Przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów.

W trakcie obrad przedstawiono prezentacje dotyczące następujących tematów:

„Wnioski z I Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku i plany na przyszłość” – Przedstawiciele Stowarzyszenia MANKO oraz Elżbieta Achinger, Członek Rady, Poseł na Sejm RP.

„Program „Bezpieczny Senior na drodze” realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz działania prewencyjne na rzecz seniorów – Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji

„Podsumowanie Forum III Wieku w Krynicy” – Wiesława Borczyk, Członek Rady, Prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW.

„Rady Seniorów na szczeblu Gminnym” – Przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów w Nowym Sączu i Tarnowskiej Rady Seniorów.

Obrady wypełniła także debata na temat poruszanych zagadnień, która zakończyła się podjęciem ustaleń i rekomendacji we wszystkich przedstawianych obszarach, a także przyjęciem założeń w zakresie dalszego funkcjonowania Rady i sposobu jej pracy. 

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl