Załaduj kalendarz
2013-04-16

Informacja dla NGO - uczestników konkursu dotacyjnego

Informujemy organizacje, które złożyły oferty na na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu, do organizacji, których oferty zawierały braki formalne zostały wysłane drogą elektroniczną wezwania do uzupełnienia braków formalnych. Prosimy o sprawdzanie poczty. Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl