Załaduj kalendarz
2008-01-17

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. administracyjnych - nr referencyjny ROPS/110-13/07

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Agnieszka Gajda zamieszkała w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl