Załaduj kalendarz
2010-03-11

IV Małopolski Plebiscyt "Poza Stereotypem"- Senior Roku 2009

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza IV Małopolski Plebiscyt „POZA STEREOTYPEM” - Senior Roku 2009, czyli głosowanie na najciekawszą postać starszego pokolenia minionego roku. Czekamy na Państwa zgłoszenia do dnia 10 września!

Celem Plebiscytu jest promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy w różnych społecznie cenionych formach działalności  wyróżniają się w swoim środowisku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Małopolskiego i dotyczy mieszkańców regionu – osób w wieku emerytalnym (min. 55 lat), nieaktywnych zawodowo.

Szukamy osoby, która:

 • jest liderem społeczności lokalnej,
 • aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
 • bezinteresownie angażuje się w pomoc innym,
 • angażuje się w inne działania m in. związane z krzewieniem kultury, sztuki i historii regionu
 • udowodniła, że warto działać z pasją.

By wskazać swojego faworyta należy spełnić określone formalności, tj. na adres ROPS nadesłać Kartę zgłoszenia (zawierającą dane kandydata, dane podmiotu zgłaszającego oraz uzasadnienie zgłoszenia), a także Rekomendacje i Oświadczenie instytucji zgłaszającej (łącznie 3 dokumenty). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
10 września 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Zgłoszeń kandydatów dokonują w szczególności:

 • organizacje pozarządowe, 
 •  podmioty kościelne,
 •  jednostki pomocy społecznej,
 •  instytucje kultury, 
 • administracja publiczna,
 • dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Honorowy patronat nad Plebiscytem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Nawara. Patronaty sprawują także:

 • Dziennik Polski - patronat redakcyjny 
 • TVP Kraków- patronat medialny
 • Radio Kraków  - patronat medialny.

Chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania. Informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 012/422-06-36 wew. 41 u Pani Martyny Feliks.

Załączniki:
REGULAMIN PLEBISCYTU
KARTA ZGŁOSZENIA (Załącznik nr 1)
FORMULARZ REKOMENDACJI (Załącznik nr 2)
OŚWIADCZENIE (Załącznik nr 3)

                 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl