Załaduj kalendarz
2020-03-02

Jeszcze do 16 marca 2020 r. można zgłaszać praktyki zwiększające udział osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności

W związku z dużym zainteresowaniem jubileuszowym, X. Konkursem Samorząd Równych Szans – organizator przedłuża termin zgłaszania projektów, działań oraz pomysłów do 16 marca 2020 roku.
Konkurs organizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego adresowany jest do wszystkich samorządów w Polsce, które realizują lub realizowały projekty zwiększające udział osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

W związku z tym przypominamy kilka najważniejszych zasad związanych z udziałem w konkursie, który adresowany jest do wszystkich samorządów w Polsce. Zarówno do tych, które prowadziły lub prowadzą projekty zwiększające udział osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności, jak i takich, które realizują własne pomysły w podobnym zakresie.

Zgłaszane projekty i pomysły zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych. Doceniane będą nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty.

Zgłoszenia konkursowe będą oceniane w następujących obszarach:

•    niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,

•    dostępna informacja,

•    dostępna komunikacja,

•    dostępna edukacja,

•    dostępne rozwiązania architektoniczne,

•    dostępne wybory,

•    dostępność wydarzeń sportowych,

•    dostępność wydarzeń kulturalnych,

•    dostępność turystyki,

•    dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,

•    zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,

•    działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

•    działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,

•    działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym,

•    inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:

•    aktywność obywatelska osób z niepełnosprawnościami,

•    niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,

•    działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami,

•    edukacja włączająca,

•    działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,

•    dostępne wybory.

Rada Nagrody wybierze najlepsze projekty, i pomysły które zostaną uhonorowane statuetką „Samorząd Równych Szans”. Przyznane zostanę trzy równorzędne Nagrody Główne, dla następujących grup samorządów:

•    najlepsze gmina,

•    najlepszy powiat grodzki,

•    najlepszy powiat ziemski/województwo.

Wnioski konkursowe należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w drugim kwartale 2020 roku, podczas ogólnopolskiej gali, w której wezmą udział goście z całego kraju. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do promowania działalności samorządów, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Wnioski można składać do 16 marca 2020 roku.

Na wszystkie pytania odpowie Magdalena Lubaś. Tel.: 12 444 73 49 lub 663 000 040, mail: magdalena.lubas@firr.org.pl

Organizatorem konkursu Samorząd Równych Szans jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

statuetka_solo

 Współorganizatorami X edycji konkursu Samorząd Równych Szans są Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

_resized_600x102_logo_SrSz_2020_1

patronaty_wszystko_ost_rozmiar_S

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl