Załaduj kalendarz
2010-03-04

Konferencja inauguracyjna w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 3 marca 2010 r. w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja inaugurująca systemowy Projekt partnerski „Twoja Rodzina To Jest Siła – nie jesteś sam” realizowany w Powiecie Dąbrowskim. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizowany Projekt „Twoja Rodzina To Jest Siła – NIE JESTEŚ SAM” jest wyjątkowy w skali całego Województwa Małopolskiego z uwagi na fakt, iż partnerstwo obejmuje wszystkie Gminy Powiatu Dąbrowskiego: Dąbrowę Tarnowską – lidera Projektu, Bolesław, Mędrzechów, Radgoszcz, Gręboszów, Olesno i Szczucin. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele różnych podmiotów z terenu Powiatu Dąbrowskiego a także władze samorządowe ze wszystkich szczebli administracji samorządowej: Wójtowie i  Burmistrzowie Gmin dąbrowskich, Starosta Dąbrowski a także Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich jednostek zaangażowanych we wdrażanie projektów systemowych w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż bardzo licznie dopisali zaproszeni goście, przedstawiciele różnych podmiotów miedzy innymi  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, policji, straży miejskiej. Organizatorem konferencji i jednocześnie Liderem Projektu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl