Załaduj kalendarz
2012-06-06

Konferencja: Małopolskie wyzwania demograficzne. Szanse -koszty-działania.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego WM zaprasza na do udziału w konferencji pod patronatem II Kongresu Demograficznego, która odbędzie się 13 czerwca 2012 r. w Krakowie.

Konferencja organizowana  przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego WM poświęcona jest społecznym i ekonomicznym kosztom zmian demograficznych.  Wydarzenie będzie  inauguracją projektu "ADAPT2DC - adaptacja do zmian demograficznych" w Małopolsce.

 Podczas konferencji zostaną również przedstawione założenia badania pilotażowego realizowanego w ramach projektu (usługi tele-EKG dla osób starszych). Po krótkiej prezentacji założeń pilotażu, przewidziana jest debata ekspercka.
 Ma ona być próbą  odpowiedzi na pytanie, czy kierowane do osób starszych usługi z zakresu telemedycyny pozwolą zapewnić seniorom lepszą opiekę zdrowotną przy jednoczesnym obniżeniu kosztów infrastrukturalnych.

W przerwach podczas konferencji stoisko informacyjne Aktywni w każdym wieku. Fundusze Europejskie dla osób w wieku 50+ organizowane przez Centrum Informacyjne FEM Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Krakowie oraz Punktem Konsultacyjnym KSU przy Centrum Transferu Technologii  Politechniki Krakowskiej udzielać będzie informacji na temat możliwości jakie seniorom dają Fundusze Europejskie.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres Katarzyna.Opoczka@umwm.pl do 11 czerwca 2012.

Program
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl