Załaduj kalendarz
2013-10-15

Konferencja „rozwój człowieka w świetle potencjału rodziny” już za nami.

W dniu 04 października 2013 r. odbyła się organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Konferencja pt. „Rozwój człowieka w świetle potencjału rodziny”.

Konferencje z zakresu wspierania rodziny kierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków adopcyjnych oraz innych służb podejmujących działania na rzecz rodziny.

Tegoroczna Konferencja poświęcona była znaczeniu więzi, pozytywnych relacji w rodzinie, potencjału jaki stwarza kształtującej się osobie rodzina.

Konferencję rozpoczęła Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, która zwróciła uwagę na kondycję współczesnej rodziny, znaczenie bliskości w kontaktach między rodzicem i dzieckiem.

Pierwszy wykład wygłosił dr n. med. Maciej Pilecki - specjalista psychiatra, psychiatra wieku rozwojowego, psychoterapeuta i aplikant superwizji PTP. Podczas prelekcji przybliżona została uczestnikom konferencji stworzona przez Johna Bowlby’ego Teoria więzi, która stanowi jedną z najciekawszych współczesnych koncepcji rozwojowych, formułuje prawidła rozwoju psychicznego, zarówno w kontekście normy jak i jego patologii. Dr Pilecki podkreślił, że bezpieczna więź koresponduje z brakiem występowania zaburzeń rozwoju psychicznego lub ma działanie ochronne. Zaburzenia więzi wiążą się zaś z występowaniem różnorodnej psychopatologii. Cechy więzi wpływać mogą na dojrzałość mechanizmów obronnych, sposób przeżywania występujących w życiu traum i stresów.

Kolejny prelegent dr Celestyna Grzywniak - doktor nauk humanistycznych, psycholog kliniczny, fizjoterapeuta, logopeda oraz adiunkt w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, podjęła wyzwanie scharakteryzowania stylów przywiązania jakie mogą wytworzyć się u dziecka w zależności od relacji z osobą znaczącą. Odniosła się także do wpływu nabytego wzorca na funkcjonowanie jednostki w życiu dorosłym.

Następnie wystąpiła dr Małgorzata Michel – doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, wykładowca akademicki, trenerka, mediatorka i terapeutka. Dr Michel w swoim wystąpieniu skupiła się na przybliżeniu uczestnikom konferencji zespołu zaburzonych więzi – możliwości diagnozowania, prezentowanych przez dzieci zachowań. Swoją prelekcję dodatkowo wzbogaciła przykładami z praktyki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią.

Ostatni z prelegentów, mgr Ryszard Chłopek - psycholog, polonista, psychoterapeuta z certyfikatem PTP poruszył niezwykle ważne zagadnienie jakim jest systemowe podejście w pracy z rodziną. Pan Chłopek wykazał, że jednostki nie możemy traktować w odosobnieniu, ponieważ nieustannie wchodzi ona w interakcje z pozostałymi członkami rodziny, którzy wpływają z kolei na jej funkcjonowanie.

Po części wykładowej członkowie konferencji uczestniczyli w panelach dyskusyjnych na temat: „Dysfunkcyjne wzorce przywiązania – diagnozowanie”, „Zespół zaburzenia więzi – praca nad (od)budowaniem więzi z osobą znaczącą”, „Podejście systemowe w pracy z rodziną”. Podczas paneli dyskutowano na temat praktycznego zastosowania pozyskanej wiedzy, w oparciu o przykłady z praktyki, zarówno osób moderujących panele, jak również zgromadzonych pracowników jednostek samorządów terytorialnych.

Całość Konferencji moderowała pani Anna Wojciechowska – pracownik powiatowego centrum pomocy rodzinie, przedstawicielka fundacji Falochron.

Konferencja cieszyła się dużą frekwencją wśród uczestników, którzy nie szczędzili pochwał pod adresem organizatorów i prelegentów, wskazując na wysoką potrzebę poruszania omawianych w czasie spotkania tematów.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za przybycie i wierzymy, że spotkanie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy, która będzie procentować w wykonywanej na co dzień bezpośredniej pracy z rodzinami.


Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl