Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Grudzień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ukryj kalendarium
2013-06-20

Konferencja „System przeciwdziałania przemocy w Polsce – sukcesy, wyzwania, przyszłość”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w dniu 20 czerwca 2013 roku zorganizował konferencję „System przeciwdziałania przemocy w Polsce – sukcesy, wyzwania, przyszłość”. Była to już XI wojewódzka konferencja poświęcona tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
„Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień” Robert Collier

Celem konferencji było zaprezentowanie sukcesów systemu przewciwdziałania przemocy w Polsce wynikających z realizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wyzwań związanych z uwzględnieniem w systemie nowych uwarunkowań prawnych. Po kilku latach obowiązywania Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zmianie istotnych uwarunkowań prawnych, bogactwie doświadczeń i dobrych praktyk, chcieliśmy podzielić się refleksjami na temat funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w Polsce. Podczas konferencji przedstawione zostały sukcesy, nie tylko legislacyjne, ale także odnoszące się do dobrych praktyk, działań podejmowanych przez zwycięzców IV Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy”, wyzwania dla tego systemu, nie tylko na poziomie krajowym ale również europejskim. Pod rozwagę poddane były możliwości działań i inicjatyw, które mogą przysłużyć rozwojowi tego systemu i wyznaczać kierunki jego ewaluacji na kolejne lata.

Konferencję rozpoczęła prelekcja Pana Grzegorza Wrony, który w swoim wystąpieniu podsumował sukcesy związane wprowadzeniem w życie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także wskazał wyzwania, które w przyszłości mogą wpłynąć na funkcjonowanie systemy wsparcia rodzin doświadczających przemocy.

Wpływ na kreowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy mają także działania zaplanowane i realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Polsce. O jego celach i działania na lata 2014-2020 uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się z wystąpienia Pani Iwona Matysiak z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Niewątpliwie wyzwaniem dla lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy będzie także Konwencja Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz Dyrektywy Rady Europejskiej ustanawiające normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw w tym dotyczących przemocy. Dokumenty te będą stanowić ramy prawne dla działań podejmowanych w ramach przeciwdziałania przemocy zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, jednocześnie tworzyć będą standardy oferowanej pomocy i wsparcia o czym w swoim wystąpieniu opowiadał Sędzia Michał Lewoc z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Konferencja była również okazją do zaprezentowania możliwości wykorzystania postępowań koncyliacyjnych w pracy z rodziną uwikłaną w przemoc, przedstawienia zarówno prawnej jak i psychologicznej perspektywy działań podejmowanych w tym zakresie, o czym w swoim wystąpieniu przekonywał Pan Błażej Pasiut z Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Istotną rolę w całym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmują również działania podejmowane przez policję. Główne kierunki tych działań zaprezentowała kom. Wandy Mende, ekspert Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Nie zapominając, że system, który chcemy tworzyć, nie powinien obejmować tylko działań prewencyjnych i profesjonalnego wsparcia, ale także inicjatywy zmierzające do zmiany postaw, będących jedną z przyczyn agresywnych zachowań, chcieliśmy również podkreślić znaczenie kampanii społecznych w budowaniu świadomości społecznej na temat. przemocy. Nasze zaproszenie przyjęła Pani Jolanta Kwaśniewska Prezes Fundacji „Porozumienie bez barier” oraz Pan Konrad Wojterkowski Prezes Zarządu Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji.

Pani Jolanta Kwaśniewska w swoim wystąpieniu przedstawiła uczestnikom konferencji historię Kampanii Biała Wstążka, ideę konkursu „Wyróżnienia Białej Wstążki” a także sylwetki wyróżnionych w konkursie mężczyzn.

Pan Konrad Wojterkowski podzielił się refleksjami jak skutecznie prowadzić kampanie społeczne na podstawie doświadczeń kampanii „Kocham. Nie bije.”

    Jak co roku konferencja była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień w Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zwycięzcami IV edycji konkursu zostali:

W kategorii działania powiatowe „Przeciw przemocy” – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.

W kategorii działania gminne „Przeciw przemocy” – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienia w kategorii działania powiatowe „Przeciw przemocy” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, w kategorii działania gminne „Przeciw przemocy” Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za przybycie i wierzymy, że przyczyniła się ona do podnoszenia poziomu profesjonalizacji małopolskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl