Załaduj kalendarz
2011-09-22

Konkurs „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” rozstrzygnięty!

20 września w Kopalni Soli w Wieliczce, po raz pierwszy wręczone zostały nagrody dla „Małopolskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej”.  Ideą konkursu było nagrodzenie przedsiębiorstw społecznych, które prowadzą działalność gospodarczą, odnoszą sukces komercyjny,  ale wypracowane zyski przeznaczają na różne cele społeczne, zgodne z ich misją. 
Laureatem pierwszego tego typu konkursu w kraju, zostało Stowarzyszenie Siemacha, za prowadzone Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie- unikalne połączenie wychowania, sportu i terapii.
Wyróżnienia otrzymali kolejno: Spółdzielnia Socjalna OPOKA z Kluczy, Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL oraz Laboratorium Cogito Sp. z o.o. Nagroda główna, pieniężna ufundowana została prze Bank Spółdzielczy  w Limanowej, nagrody dla wyróżnionych laureatów w formie doradztwa biznesowego zapewni firma PwC.
Konkurs, który będzie miał kolejne edycje w latach następnych realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – etap I” (PO KL, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej).
Patronat honorowy objął pan Marek Sowa- Marszałek Województwa Małopolskiego.
Patronat medialny objęli: Dziennik Polski, Radio Kraków oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl