Załaduj kalendarz
2020-06-01

Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XIII Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, którego tematem jest „Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY”
Dorastają znienacka przez miłość, i potem tak nagle dorośli. Trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie… Św. Jan Paweł II - Dzieci

W Małopolsce ponad 3 tysiące dzieci wychowuje się w niemal 2 tysiącach rodzin, tworzących rodzinną pieczę zastępczą. Dla tej licznej i wyjątkowej społeczności Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od kilkunastu lat, organizuje Konkurs MOJA RODZINA, którego celem jest promocja pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego, przy okazji przypadającego na 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W konkursie mogą wziąć udział rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze spokrewnione, niespokrewnione, a także rodziny zastępcze specjalistyczne.

Tegoroczna edycja Konkursu poświęcona jest upamiętnieniu Świętego Jana Pawła II, w związku z Jubileuszem 100-lecia Jego Urodzin.

Dzieci i rodziny biorące udział w Konkursie mają za zadanie wykonanie pracy, przedstawiającej wspomnienia związane z osobą Świętego Jana Pawła II i/lub jego twórczością i nauczaniem w życiu rodziny. Szczegółowy opis formy, w jakiej prace powinny być wykonane zawiera regulamin konkursu.

Dla laureatów i wyróżnionych organizator przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Doświadczenie pokazuje, iż czas związany z tworzeniem prac konkursowych jest czasem wyjątkowym dla każdej rodziny. Stwarza możliwość wspólnej pracy, przy której ujawniają się zdolności, rozwijają zainteresowania, budzą talenty. Zachęcamy do licznego udziału!

Prace wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy składać w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku Podawczym) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY”) w terminie do 17 lipca 2020 r. Decyduje data wpływu pracy do ROPS.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: pod numerem: 12 422-06-36 w. 21. lub kierując zapytania na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl