Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ukryj kalendarium
2012-02-29

Konkurs dotacyjny na aktywizację małopolskich seniorów

W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, którego celem jest aktywizacja i integracja osób starszych oraz wspieranie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel niebagatelną sumę pieniędzy, bo aż pół miliona złotych do podziału pomiędzy najlepsze oferty złożone przez organizacje pozarządowe.   
 

Zakładamy, że rezultatem tych działań będzie przede wszystkim zwiększenie udziału seniorów w życiu lokalnych społeczności, wypromowanie aktywnego stylu życia osoby powyżej 50 roku życia, a także wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności, które mogą być niezbędne w życiu codziennym osób starszych - mówi Wioletta Wilimska dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.


O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się m.in.: organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje,  spółdzielnie socjalne,  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 22 marca 2012 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.  

Wyboru ofert oraz podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa Małopolskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60-ciu dni od dnia zakończenia składania ofert.


Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się pod adresem:
http://www.rops.krakow.pl/index.php?s=konkursy&id=19
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl