Załaduj kalendarz
2013-04-04

Konsultacje projektu Programu Strategicznego Włączenie Społeczne wraz z projektem Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do lektury oraz przesyłania Państwa uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Programu Strategicznego Włączenie Społeczne oraz projektu Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020, a także udziału w spotkaniach konsultacyjnych.
Uwagi do projektów dokumentów można zgłaszać wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Województwa Małopolskiego: www.malopolskie.pl.

Samorząd województwa przygotowuje 10 programów strategicznych, które wraz ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 będą najważniejszym narzędziem zarządzania rozwojem regionu. Programy strategiczne mają zapewnić jak najlepsze wykorzystanie atutów regionu, a także zapewnić poprawę w tych dziedzinach, w których zdiagnozowano problemy. W dokumentach tych znajdą się propozycje przedsięwzięć, które są kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Jednym z programów jest Program Strategiczny Włączenie Społeczne, za którego przygotowanie odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Dnia 21 marca projekt Programu został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, a tym samym przekazany do konsultacji. Program ten pełnić ma funkcję strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.

Jednocześnie trwają także konsultacje projektu Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020, którego celem jest skoordynowanie działań różnorodnych środowisk, w tym przedstawicieli władz województwa, samorządów powiatowych i gminnych, podmiotów reprezentujących sektor ekonomii społecznej na rzecz rozwoju tego sektora.

Konsultacje projektów Programu Strategicznego Włączenie Społeczne oraz Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej trwają od 4 kwietnia do 10 maja 2013 r. Uwagi do projektów dokumentów można zgłaszać wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Województwa Małopolskiego. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego.


Ponadto w ramach konsultacji wyżej wymienionych dokumentów w Nowym Sączu, Krakowie oraz Tarnowie odbędą się spotkania, których celem będzie debata o ich ostatecznym kształcie. Spotkania odbędą się w następujących terminach:
- Nowy Sącz: 18.04.2013 r., godz.: 11:00 – 14:00, Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, Sala Ratuszowa
- Kraków: 19.04.2013 r., godz.:  11:00 – 14:00, „Nowe Herbewo”, ul. Lubelska 29, sala konferencyjna
- Tarnów: 23.04.2013r., godz.: 11:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, sala sesyjna

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach. W razie zainteresowania prosimy o potwierdzenie obecności w wybranym miejscu i terminie do dnia 15.04.2013 r. do godz. 16:00 pod numerem telefonu 12 661 03 00 w. 30 lub adresem e-mail: bgil@rops.krakow.pl.

Więcej informacji o konsultacjach wyżej wymienionych dokumentów oraz projektów pozostałych programów strategicznych znajduje się na stronie www.malopolskie.pl w zakładce Rozwój Regionalny > Programy Strategiczne.


Do pobrania:

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl