Załaduj kalendarz
2020-09-02

Kooperacje przeciw COVID – pomoc finansowa przyznana!!!

151 małopolskich jednostek samorządu terytorialnego otrzyma pomoc finansową w ramach trzeciego modułu wsparcia zaprojektowanego w Pakiecie Społecznym Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - ponad 2 mln złotych zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także przyczynią się do poprawy warunków pracy pracowników placówek całodobowych prowadzonych przez powiaty: bocheński, tatrzański, gorlicki i oświęcimski, które pilotażowo wdrażają model „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

- Dziś Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował o przyznaniu pomocy finansowej dla 151 małopolskich samorządów na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków ochrony osobistej
i wyposażenia w ramach zadania
„Kooperacje przeciw COVID”. To ważny dzień i ważna informacja dla wielu jednostek pomocowych z naszego województwa. Jestem przekonany, że środki, po które sięgnęły lokalne samorządy, będą miały realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, a tym samym wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców małopolski. - mówił marszałek Witold Kozłowski.

W ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID”, realizowanego w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, pomoc finansowa zostanie przeznaczona w szczególności na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej, usług, środków i sprzętu służącego dezynfekcji oraz wyposażenia w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z usług 133 ośrodków pomocy społecznej i 18 powiatowych centrów pomocy rodzinie. Ponadto wsparciem zostaną objęci pracownicy 10 placówek całodobowych z terenu 4 powiatów: bocheńskiego, gorlickiego, oświęcimskiego i tatrzańskiego – łącznie 76 pracowników.

- Dziękuję wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, które sięgnęły po środki w ramach trzeciego modułu Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, w ramach której, obok wsparcia zaplanowanego dla placówek opieki całodobowej, nie zapomnieliśmy o pracownikach ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, których pracownicy są najbliżej mieszkańców. Zapewniając bezpieczeństwo im, zapewniamy bezpieczeństwo mieszkańcom całego województwa. Pamiętajmy, że pomimo trudnej sytuacji epidemicznej w naszym województwie, z każdym kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach Małopolskiej Tarczy, jako cała wspólnota, jesteśmy na tę sytuację lepiej przygotowani. - podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Lista jednostek zakwalifikowanych do udzielenia pomocy finansowej, wraz z informacją o wysokości przyznanej pomocy

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl