Załaduj kalendarz
2009-10-26

Krakowskie lotnisko przyjazne dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawność nie pozbawia nas możliwości podróżowania samolotem. Poruszając się o kulach, na wózku inwalidzkim, czy mając inne ograniczenia wynikające z choroby nie musimy obawiać się, że na lotnisku nie poradzimy sobie z procedurami odprawy lub dotarciem na pokład samolotu.

Porty lotnicze są otwarte dla ludzi niepełnosprawnych, a różne udogodnienia, jakie oferujemy powinny zachęcić do korzystania z najszybszego środka transportu, jakim jest samolot” przekonuje rzecznik prasowy Kraków Airport – Justyna Zajączkowska.
Tylko w drugim półroczu 2008 roku obsłużyliśmy 3276 osób niepełnosprawnych na naszym lotnisku – dodaje rzecznik.

Podróż samolotem może być przyjemna dla osób niepełnosprawnych, wystarczy tylko odpowiednio przygotować się i uprzedzić lotnisko i linię lotniczą o swoich szczególnych potrzebach.
Przed podróżą
Dokonując rezerwacji biletu trzeba poinformować linię lotniczą lub biuro podróży (za pomocą formularza rezerwacji, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu) o rodzaju niepełnosprawności i związanych z tym potrzebach. Umożliwi to wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej pomocy i sprawną obsługę na terenie lotniska.
Informacje jakie należy podać to:
* rodzaj niepełnosprawności i w razie potrzeby jej medyczną nazwę
* problemy z przemieszczaniem się
* problemy z odbiorem komunikatów (wizualnych/głosowych) na terenie lotniska
* rodzaje potrzebnej pasażerowi pomocy
* rodzaj używanego sprzętu medycznego lub pomocniczego, jak np. wózek inwalidzki
* lekarstwa zażywane w trakcie podróży
* asysta psa przewodnika
* specjalne wymagania dotyczące wyżywienia

Jak dotrzeć na lotnisko
Osoby odlatujące z krakowskiego lotniska, jak i przylatujące do grodu Kraka mogą korzystać z kilku środków transportu przystosowanych do przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
W pobliżu wejść do terminali znajdują się miejsca postojowe dla taksówek, umożliwiające wygodny dojazd i odjazd z terminali. Przewoźnicy dysponują samochodami umożliwiającymi przewóz osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także przewóz samych wózków inwalidzkich.

Szybka linia kolejowa z Dworca Głównego w Krakowie na lotnisko jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić się do dedykowanej im kasy na Dworcu Głównym, zlokalizowanej w hallu dworca i oznaczonej numerem X. Przywołana obsługa pociągu udziela pasażerowi niepełnosprawnemu pomocy zarówno przy wsiadaniu i wysiadaniu, a także przesiadaniu do autobusu.
Pomiędzy stacją kolejki dowożącej pasażerów z Krakowa, a terminalem międzynarodowym i krajowym kursuje co 30 minut wahadłowy autobus niskopodłogowy. Dodatkowo pojazd wyposażony jest w pochylnię dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a jego obsługa pomaga przy wsiadaniu i wysiadaniu.

Na lotnisko można dojechać również autobusem miejskim. Przystanek autobusów miejskich znajduje się w pobliżu wejścia do terminala międzynarodowego, autobus także przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.

Parkingi lotniskowe (długoterminowy i krótkoterminowy) mają specjalne miejsca przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Miejsca te są oznaczone odpowiednimi symbolami i znajdują się blisko wejść do terminali. Miejsca postoju krótkoterminowego (do 20min) są bezpłatne.

Dojścia do terminali są oznaczone kwadratowymi piktogramami z symbolem osoby niepełnosprawnej w kolorze błękitnym. Dodatkowo w otoczeniu terminali, jaki i ich wnętrzu zlokalizowane zostały specjalnie oznakowane punkty przywoławcze które dają możliwość wezwania pracownika asysty niepełnosprawnego. Pracownik tych służb pomaga niepełnosprawnemu w przejściu przez wszystkie procedury lotniskowe.

Do odprawy biletowo-paszportowej osób niepełnosprawnych są przystosowane osobne stanowiska odprawy (check-in) wyposażone m.in. w obniżone blaty dostosowane do obsługi osób na wózkach inwalidzkich, jak również dedykowane miejsca siedzące do oczekiwania na kolejny etap podróży.
Osoby niepełnosprawne podlegają kontroli bezpieczeństwa w takim samym zakresie, jak inni pasażerowie. Personel przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa jest odpowiednio przeszkolony w zakresie kontroli osób niepełnosprawnych.
Przez cały czas pobytu na lotnisku i w trakcie odprawy niepełnosprawnemu może towarzyszyć jego pies-przewodnik, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia. Latanie z psem przewodnikiem (nazywanym też psem służbowym), zawsze podlega prawom kwarantanny danego kraju i te służby wydają zgodę na lot psa. Wymagane jest poświadczenie weterynaryjne. W liniach lotniczych, z którymi zamierza lecieć osoba niepełnosprawna z psem przewodnikiem należy przed podróżą uzyskać informację, jaka dokumentacja jest potrzebna, aby pies mógł wejść na pokład samolotu.
Po uzyskaniu wszystkich poświadczeń i dokumentacji, pies przewodnik powinien być wpuszczony na pokład bez dodatkowych opłat. Psy służbowe nie podlegają przepisom dotyczących latania ze zwierzętami domowymi.

Jeżeli pasażer zabiera ze sobą leki, lub musi zażywać lekarstwa w trakcie lotu powinien przed podróżą zapoznać się z zasadami przewozu lekarstw, płynów. Warto też zapoznać się z listą przedmiotów zabronionych do przewozu, aby uniknąć przykrych niespodzianek podczas kontroli.

Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pasażer niepełnosprawny oczekuje na wejście na pokład samolotu w salach odlotowych, w których znajdują się specjalnie przystosowane siedziska (miejsca zarezerwowane). W przejściu z sali odlotowej na pokład samolotu towarzyszy mu pracownik asysty. Od wejścia na pokład samolotu dalszej pomocy pasażerowi udziela personel linii lotniczej.

Jak widać niepełnosprawny może spokojnie i bezpiecznie przejść przez wszystkie procedury lotniskowe, może też korzystać z innych udogodnień wprowadzonych na krakowskim lotnisku takich jak: windy, toalety, telefony przystosowane dla niepełnosprawnych, czy specjalnie zarezerwowane miejsca.
W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia, zasłabnięcia istnieje możliwość automatycznego wezwania pierwszej pomocy przy użyciu specjalnych urządzeń rozmieszczonych na terenie portu. Po naciśnięciu przycisku pierwszej pomocy w danym punkcie lotniska, zostaje wezwany dyżurujący na lotnisku zespół ratowniczy. Urządzenia są oznaczone kolorem czerwonym.

„Wprowadzenie na lotnisku zgodnych z unijnymi standardami udogodnień dla niepełnosprawnych spowodowało, że coraz więcej takich osób, przylatuje z zagranicy do Krakowa, ale obserwujemy też wzrastającą z każdym rokiem liczbę Polaków, którzy nie chcą rezygnować z podróżowania po świecie tylko dlatego, że ich organizm jest mniej sprawny” – wyjaśnia rzecznik Kraków Airport.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl